Budgee

Grafický návrh mobilní aplikace Budgee, která pomáhá lidem hlídat si budget a zaznamenávat své útraty a příjmy.